BOLD HEM V- NECK SHIRT (DARK BLUE)

TC 46773 DBU
$23.00
Measurement

F: Length 22.5", Sleeve 7", Burst 38"

L: Length 23", Sleeve 7.5", Burst 40"

XL:Length 23.5", Sleeve 8", Burst 42"

For shipping, please refer here.